Jef Boeckmans

Jef Boeckmans (geb. 1943 te Mortsel, België) leefde vanaf 1965 meer dan 45 jaar als trappistenmonnik in een abdij. Sindsdien leeft hij buiten de abdij. Naast zijn studie filosofie en theologie (Leuven, Utrecht en Freiburg), waarin hij zich specialiseerde in spiritualiteit en mystiek, was hij jarenlang verantwoordelijk voor de interreligieuze monastieke dialoog en verzorgde de uitwisseling tussen zenmonniken en christelijke monniken.

Tegenwoordig is Jef verbonden met de zenschool 'Leere Wolke - Zen Linie Willigis Jäger'. Jef kreeg een volledige Dharma overdracht, als 46e opvolger van Lin-Chi, via Willigis Jäger. Hij was met de Lin-Chi lijn in contact gekomen toen hij, na jarenlange verbinding met de Japanse zenschool Sanbô-Kyôdan, naar China reisde om daar de zentempels te bezoeken waar de zen (chan) is ontstaan. Sporen van de oude zentraditie vond hij terug in enkele oude monniken, die de gruwelen van de Culturele revolutie overleefd hadden, waaronder Jing-Hui. Jef's contact met deze monnik verdiepte zich dusdanig, dat hij leerling van hem werd. Jing-Hui was als jonge monnik dienaar en gezel van Xu Jung. Jing-Hui overleed in 2012. Van hem kreeg Jef de titel Ming A ('licht van de oorsprong').

Rond 1970 begon Jef Boeckmans zijn zentraining, eerst bij Graf Von Dürckheim en Pater Lasalle; vervolgens bij Willigis Jäger, en bij de abten van Sanbô-Kyôdan. Dat is een zenschool voor leken in Kamakura, Japan. Daar kreeg hij van de toenmalige abt Kubota Dashi zijn bevoegdheid als zenleraar en uiteindelijk van de abt Ryoun Yamada Roshi de titel Toku'un Roshi (zenmeester 'wolk van kracht/deugdzaamheid')

Voor meer uitleg over bovenstaande zenscholen: klik op 'Zenrichtingen'.

Annemarie Wesseling (geb. 1948 te Den Haag) voltooide Gymnasium-Bèta en volgde later de opleiding SPSO (Psycho-Sociale begeleiding). Ze ontwikkelde zich verder door zelfstudie. 1985 begon zij haar zentraining. Vanaf 1998 assisteert ze Jef bij talloze sesshins. Ze heeft een volledige leerbevoegdheid als zenleraar gekregen van Jef Boeckmans. Annemarie heeft kinderen en kleinkinderen.