Zenrichtingen

De twee hoofstromingen van de Japanse zentraditie zijn Soto en Rinzai (Chinees: Lin-Chi). Soto heeft als hoofddiscipline vooral het shikantaza ('alleen zitten'). Rinzai gebruikt meer koans bij het onderricht. Een koan is een soort vraag/probleem waarop men geen logisch antwoord/oplossing kan bedenken. Het dient om het alledaagse geconditioneerde denken te doorbreken om zo tot inzicht te komen.

Leere Wolke - Zen-Linie van Willigis Jńger. Dit is Duits voor: Lege wolk - zen-lijn. Jńger vindt zijn inspiratie in de christelijke mystiek, het zenboeddhisme en de moderne wetenschap. Vanuit deze bijzondere combinatie wil hij komen tot een 'integrale spiritualiteit' die openstaat voor wetenschappelijke inzichten, die de afzonderlijke religies overstijgt en aanknopingspunten geeft voor echte vernieuwing, zowel persoonlijk als maatschappelijk. Willigis Jńger is een mysticus die in deze tijd staat en de verbanden zoekt tussen wetenschap, geloofsbeleving en sociale vraagstukken.

Sanb˘-Ky˘dan zenschool combineert het beste uit de Soto en de Rinzai richting. Sanb˘ Ky˘dan betekent 'de drie juwelen'. De drie juwelen zijn de Boeddha, de Dharma en de Sangha. De Sanb˘-Ky˘dan is een lekenschool, zonder hiŰrarchie en met een absolute gelijkheid van man en vrouw. In haar onderricht heeft deze school altijd benadrukt dat de 'zen-ervaring' (satori / verlichting) een algemeen menselijke ervaring is, die alle religies en culturen overstijgt. Het transreligieuze karakter van de Sanb˘-Ky˘dan is hiermee een belangrijk gegeven. Het gaat om de diepte van het inzicht en de integratie van deze ervaring in het dagelijks leven.

Jef's zenpraktijk combineert aspecten uit de 'Leere Wolke-Zen Linie Willigis Jńger', de Lin-Chi lijn en de Sanb˘-Ky˘dan school. Met Jńger streeft hij naar een zenpraktijk die transconfessioneel is. Beoefenbaar voor ieder mens, van West tot Oost, van Noord tot Zuid. De stijl van onderricht geven uit de Lin-Chi lijn past Jef toe in zijn benadering van zen. Qua zenpraktijk voelt hij zich thuis in de Sanb˘-Ky˘dan traditie: progressief, een lekenschool, geen onderscheid naar geslacht, schaars ritueel in de zendo.