Wat is Zen?

Wat is zen?
Zen heeft zich ontwikkeld vanuit het Boeddhisme. Ze blijkt van universele waarde, als weg van de ervaring voor mensen die zich spiritueel willen ontwikkelen. Zen wijst direct naar het hart, niet steunend op geschriften of autoriteiten.

Wat is helpend bij zen beoefening?
Een vaste plaats en tijd helpen om dagelijks te mediteren. Een goede ondersteuning voor de zentraining kan zijn, om zich aan te sluiten bij een zen-groep die wekelijks bijeen komt. Ook is het steunend om, indien mogelijk, één of twee maal per jaar naar een zen-sesshin te gaan onder leiding van een bevoegd leraar.

Wat is zazen en kinhin?
De zentraining bestaat afwisselend uit zazen en kinhin. Zazen is Japans en betekent "zitten in inkeer", een vorm van mediteren die voor iedereen toegankelijk is en waarbij niets geforceerd wordt. Onze natuurlijke ademhaling en open houding helpen ons om te luisteren en innerlijk stil te worden. Het beoefenen van zazen is in wezen eenvoudig, praktisch van aard en voor veel mensen geschikt. Kinhin, het meditatieve lopen, vindt plaats tussen de zazen-zittingen in. Kinhin is een voortzetting van de meditatie. Het kan zowel in een laag als in een hoog tempo beoefend worden. Zo nodig wordt er voorafgaand aan een zen-zitting uitleg gegeven over de aanbevolen houding.

Wat is zazenkai?
Zazenkai is een ééndaagse zentraining. Gewoonlijk is er, naast het gemeenschappelijke zitten en lopen, een teisho (voordracht) door de zenmeester of zenleraar. Het is mogelijk om op dokusan (persoonlijk gesprek) te gaan bij hem/haar. De zazenkai verloopt in stilte.

Wat is een zen-sesshin?
Een zen-sesshin is een zentraining van meerdere dagen achtereen, onder leiding van zenleraar of zenmeester. Het is mogelijk om op dokusan (persoonlijk gesprek) te gaan bij hem/haar. Tijdens de sesshin wordt er niet gesproken. Meestal wordt er iedere dag een teisho (voordracht) gegeven. Er zijn periodes van meditatie, rust en samu (meditatieve arbeid, als onderdeel en voortzetting van de meditatie).

Wat is een zendo?
Een zendo is een ruimte die speciaal is ingericht om te mediteren. De ruimte is voorzien van meditatiematten met daarop zitkussens of bankjes/stoelen en biedt mensen de gelegenheid om samen te zitten. In de regel wordt er in een zendo niet gesproken, tenzij de zenmeester of zendoleider dat vraagt. Het ritueel in de zendo staat in het teken van de verdieping van de aandacht, en is bedoeld om de stilte en de rust te bevorderen en te garanderen.